ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
15.00 CHF
1 سال
N/A
15.00 CHF
1 سال
.li
15.00 CHF
1 سال
N/A
15.00 CHF
1 سال
.net

سال
N/A
N/A
.ch
15.00 CHF
1 سال
N/A
15.00 CHF
1 سال
.org
15.00 CHF
1 سال
N/A
15.00 CHF
1 سال
.biz
15.00 CHF
1 سال
N/A
15.00 CHF
1 سال
.info
15.00 CHF
1 سال
N/A
15.00 CHF
1 سال
.mobi

سال
N/A
N/A
.asia
15.00 CHF
1 سال
N/A
15.00 CHF
1 سال
.ca

سال
N/A
N/A
.co
15.00 CHF
1 سال
N/A
15.00 CHF
1 سال
.cn
15.00 CHF
1 سال
N/A
15.00 CHF
1 سال
.de
15.00 CHF
1 سال
N/A
15.00 CHF
1 سال
.in
15.00 CHF
1 سال
N/A
15.00 CHF
1 سال
.bar
60.00 CHF
1 سال
N/A
51.00 CHF
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains